Konst 2020

Där två element möts


Förundran över naturen, över vattnets lätthet och
plaskande, du kan se botten, och förundras över
vattnets genomskinlighet i våra norrländska sjöar.
Där två element möts


Mått i cm (höjd x bredd x djup): 80*52*1,7


Olja på duk

Tankar


Tankar, dina tankar under promenaden i naturen, Du tankar också energi.


Mått i cm (höjd x bredd x djup): 80*52*1,7


Olja på dukVid stranden i Nerja


Förundran över havets storslagenhet


Mått i cm (höjd x bredd x djup): 80*52*1,7


Olja på duk


Vågornas förunderliga färger


Vågornas förunderliga färger och rörelser i
vattenbrynet


Mått i cm (höjd x bredd x djup): 80*52*1,7


Olja på duk


Nära vattnets fantastiska mönster


Vattnets fantastiska mönster som du ser om du går
nära och betraktar vattnets livliga rörelser


Mått i cm (höjd x bredd x djup): 80*52*1,7


Olja på duk

Iväg han vandrar


Min älskade pappa

Copyright Maria oscarsson Marle © All Rights Reserved